Selecteer een pagina

Op 11 december jl. is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel herziening partneralimentatie. Dit wetsvoorstel beperkt de duur van partneralimentatie per 1 januari 2020 en is alleen van toepassing op nieuwe alimentatieafspraken. Hiermee wordt de duur van partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Daarop zijn twee wettelijke uitzonderingen: langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen.

Met dit voorstel wordt bij huwelijken langer dan 15 jaar, waarbij de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-leeftijd, de duur van de partneralimentatie maximaal 10 jaar. Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd, hebben recht op 10 jaar alimentatie. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaren. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal 12 jaar.

 In het voorstel is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen en is voorzien in overgangsrecht. Ook worden de berekeningen van de behoefte en draagkracht, die aan de uitspraak van de rechter over de partneralimentatie ten grondslag liggen, verstrekt aan de verzoeker en de in de procedure verschenen belanghebbenden.

 Het wetsvoorstel moet eerst nog langs de Eerste Kamer.