Selecteer een pagina

De wet bepaalt in artikel 1:402a BW dat de alimentatie ieder jaar moet worden aangepast (“geïndexeerd”). De reden hiervoor is dat jaarlijks het loon en prijspeil verandert en de alimentatie wordt gecorrigeerd voor inflatie. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden (het zogenaamde wettelijke indexeringspercentage) wordt jaarlijks vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen, tenzij partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. Het wettelijk indexeringspercentage geldt voor alle vormen van alimentatie: zowel door de rechter vastgestelde alimentatie als door partijen zelf overeengekomen alimentatie.

Indexering over 2019

De wettelijke indexering voor de kinder- en partneralimentatie voor 2019 is vastgesteld op 2,0% en gaat automatisch in op 1 januari 2019. De verhoging van de alimentatiebedragen wordt berekend over het bedrag zoals dat op 31 december 2018 vaststaat.

Indexering over 2018 en 2017

Het indexeringspercentage voor 2018 bedroeg 1,5% en wordt berekend over het bedrag zoals dat op 31 december 2017 vaststond en voor 2017 bedroeg het indexeringspercentage 2,1% (berekend over het alimentatiebedrag van 31 december 2016).