Selecteer een pagina

Werkwijze

Ik bied u allereerst een luisterend oor en bekijk in de volle breedte wat nodig is om uw zaak voor u zo goed mogelijk op te lossen. Als de verstandhouding tussen partners zich hiervoor leent en/of beide partijen hiertoe bereid zijn, is mediation de beste oplossing; zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Als mediation niet haalbaar is, zal ik door middel van overleg met de advocaat van de andere partij tot een duurzame oplossing trachten te komen. Indien (ook) dit niet lukt, zal ik in overleg met u een procedure bij de rechter starten.

Mediation

Bij mediation lost u met elkaar een conflict op of regelt u de gevolgen van een (echt)scheiding. Dit gebeurt onder leiding van mij als een neutrale maar wel betrokken mediator. Ik verschaf u gezamenlijk de benodigde informatie om u in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Als mediator begeleid ik het proces van onderhandeling en zorg voor evenwicht tussen partijen. Op deze wijze lost u door samenwerking op een praktische manier een conflict op of regelt u uw scheiding.

Ook is er nadrukkelijk aandacht voor de emoties die gepaard gaan met conflicten of scheidingen. Hierdoor komt het wederzijdse acceptatieproces beter op gang. U wordt in staat gesteld samen regelingen te treffen die in uw specifieke situatie de best mogelijke zijn. Hierdoor komt maatwerk tot stand. Doordat u zelf beslissingen neemt, worden die beslissingen ook op de langere termijn door beide partijen gedragen. Ik help u bij het nemen van die beslissingen en laat u beiden zoveel mogelijk weer op één lijn komen. Ik begeleid u in het hervinden van het evenwicht. Hierdoor kunt u zich weer richten op de toekomst. Het voorkomt onnodige escalatie en lange en kostbare (gerechtelijke) procedures. Zeker als er kinderen bij betrokken zijn, is mediation in de praktijk de beste oplossing.

Overleg

Indien mediation niet haalbaar is, zal ik uw individuele belangen zo goed mogelijk behartigen en in overleg met de advocaat van de ander komen tot een voor u zo goed mogelijke duurzame regeling.

Procedure

Als een procedure onvermijdelijk is, zal ik u zo goed mogelijk daarin bijstaan als uw advocaat.

Advies of second opinion

Veel geschillen kunnen worden voorkomen door tijdig juridisch advies in te winnen. Of wellicht heeft u behoefte aan een second opinion. Een helder advies over uw juridische positie en een duidelijke strategie stellen u in staat om weloverwogen keuzes te maken. Ook een check en/of uitleg van de huwelijkse voorwaarden is mogelijk. Ik help u graag.

Tarieven

Van Waesberghe Advocatuur hanteert scherpe uurtarieven. Er wordt daar bovenop geen percentage aan afzonderlijke kantoorkosten in rekening gebracht. De voor u betaalde externe kosten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten voor aangevraagde uittreksels, etc. (de zogenaamde verschotten) worden zonder verdere opslag of iets dergelijks doorberekend. U ontvangt maandelijks een factuur met een duidelijke specificatie van de werkzaamheden en de gewerkte tijd, zodat alle tot dat moment gemaakte kosten duidelijk zijn.

Van Waesberghe Advocatuur neemt geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (een zogenaamde “toevoeging” of “pro deo”) aan. Gezamenlijk met u bekijk ik of u al dan niet hiervoor in aanmerking komt. Desgewenst vindt u meer informatie hierover op de website van de Raad voor Rechtsbijstand https://www.rvr.org/

Van Waesberghe Advocatuur ontvangt geen derdengelden. 

 

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Neemt u gerust contact op. Ik help u graag verder.

Marie-Suzanne van Waesberghe

070 517 01 63

info@waesberghe.nl

Postbus 6
2240 AA Wassenaar