Selecteer een pagina

Vanaf 1 januari 2018 geldt de Wet beperkte gemeenschap van goederen. Tot 1 januari 2018 trouwden echtgenoten automatisch in algehele gemeenschap van goederen, als zij niet bij de notaris huwelijkse voorwaarden hadden gemaakt. Voor echtgenoten die op of na 1 januari 2018 trouwen en geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris vastleggen, geldt een beperkte gemeenschap van goederen: alle persoonlijke bezittingen en schulden die een echtgenoot vóór het huwelijk heeft, blijft ook tijdens het huwelijk persoonlijk bezit. Bezittingen en schulden die echtgenoten tijdens hun huwelijk verkrijgen, zijn gemeenschappelijk bezit. Hier zijn echter enkele uitzonderingen op, namelijk schenkingen en erfenissen. Schenkingen of erfenissen die een echtgenoot voor en tijdens het huwelijk ontvangt, zijn persoonlijk bezit (tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament anders is aangegeven).

De wet geldt ook als voor mensen die op of na 1 januari 2018 een geregistreerd partnerschap aangaan. Ook na 1 januari 2018 kunnen mensen nog kiezen voor de algehele gemeenschap van goederen. Dit dienen zij te regelen via huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

De ondernemer

Als ondernemer is het met de nieuwe wet nog steeds van belang na te denken over huwelijkse voorwaarden, zodat zakelijk en privé gescheiden worden gehouden. In geval van scheiding, krijgen de ondernemer en zijn/haar partner ieder de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Huwelijken/partnerschappen van vóór 1 januari 2018

Mensen die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan vóór 1 januari 2018, trouwden automatisch in algehele gemeenschap van goederen, als zij bij de notaris geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden hadden vastgelegd. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet verandert er voor hen niets. Als zij in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd of als partners zijn geregistreerd, zijn alle bezittingen en schulden van hen gemeenschappelijk, dus ook de bezittingen en schulden die vóór het huwelijk van een van hen persoonlijk waren. Schenkingen of erfenissen die een van deze echtgenoten ontvangt voor en tijdens het huwelijk zijn ook gemeenschappelijk, tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament anders is aangegeven. Als u ondernemer bent, is uw onderneming na het huwelijk gemeenschappelijk. Schuldeisers van uw zaak kunnen zich verhalen op het gezamenlijke bezit. Met het opstellen van huwelijkse voorwaarden is dit te voorkomen. In geval van een scheiding, krijgen de partners ieder de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Samenwoners

Voor mensen die met elkaar samenwonen, blijft de situatie ongewijzigd. De nieuwe wet heeft voor samenwoners niets geregeld.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het voorgaande, neem dan gerust contact op.