Van Waesberghe Advocatuur : Tarieven en kosten


Van Waesberghe Advocatuur brengt haar werkzaamheden op basis van een redelijk uurtarief in rekening. Door de combinatie van lage overhead en specialisme zijn de tarieven concurrerend.

De tarieven zijn exclusief 3% kantoorkosten, omzetbelasting en belaste en onbelaste verschotten. Verschotten zijn de voor u door de advocaat gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, procureursalaris, eventuele reis- en verblijfkosten en kosten van uittreksels.

Het kantoor vraagt in alle zaken om betaling van een zogenaamde borgsom. De hoogte van de borgsom verschilt per zaak en is afhankelijk van de te verwachten werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten. Bij beŽindiging van de werkzaamheden wordt de borgsom onverwijld aan u teruggestort dan wel wordt de einddeclaratie in overleg verrekend met de betaalde borgsom.

Tijdens de behandeling van uw zaak ontvangt u maandelijks een gespecificeerde nota voor de verrichte werkzaamheden (tenzij er in die maand nagenoeg geen werkzaamheden in uw zaak zijn verricht).

(c) 2007 Van Waesberghe Advocatuur & eRunner