Van Waesberghe Advocatuur : Diensten


Mediation (scheidingsbemiddeling)

Veel partijen kiezen ervoor om een geschil op te lossen door middel van mediation (bemiddeling). Bij mediation lossen partijen geschillen gezamenlijk op met behulp van een neutrale vakbekwame bemiddelaar/mediator. De bemiddelaar begeleidt als neutrale maar wel betrokken derde het proces van overleg en onderhandeling tussen partijen en verschaft informatie om de partijen in staat te stellen zelf beslissingen te nemen. Partijen staan niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.

Ook aan de emotionele aspecten wordt aandacht besteed: hierdoor komt het wederzijdse acceptatieproces beter op gang. Voordeel van mediation is dat lange en kostbare gerechtelijke procedures en hoog oplopende spanningen op deze wijze worden voorkomen. Partijen worden in staat gesteld zelf beslissingen te nemen, waardoor beiden achter het besluit staan, ook op de langere termijn. Partijen treffen regelingen die in hun specifieke situatie de best mogelijke zijn, waardoor maatwerk tot stand komt.

Vaak gaat het om een echtscheiding of beŽindiging samenleving, maar mediation is ook in diverse andere geschillen mogelijk, mits beide partijen bereid zijn tot mediation. Mediation is een intensief proces, dat zich richt op het scheppen van voldoening met een duurzame oplossing voor alle betrokkenen (partijen, kinderen, familie etc.).

Advies, second opinion, onderhandelen en procederen

Veel geschillen kunnen worden voorkomen door tijdig juridisch advies in te winnen. Van Waesberghe Advocatuur helpt u daarbij graag. Soms is een procedure echter onvermijdelijk en ook in dat geval kan Van Waesberghe Advocatuur u daarbij van dienst zijn.

(c) 2007 Van Waesberghe Advocatuur & eRunner