Van Waesberghe Advocatuur : Profiel


Van Waesberghe Advocatuur is een gespecialiseerd advocatenkantoor dat zich exclusief richt op de personen- en familierechtpraktijk.

Het personen- en familierecht omvat onder meer echtscheiding, beŽindiging samenwoning, vaststelling of wijziging van kinder- en partneralimentatie, boedelverdeling, afwikkeling huwelijkse voorwaarden, afwikkeling samenlevingscontract, pensioenverevening, omgangsregeling/ zorgregeling, ouderlijk gezag, voogdij, afstamming, adoptie, curatele, onderbewindstelling, mentorschap, naamswijziging.

Van Waesberghe Advocatuur biedt particulieren en ondernemers gespecialiseerde juridische bijstand, bestaande uit:

  • Mediation (scheidingsbemiddeling)
  • Juridisch advies
  • Onderhandelen en procederen
  • Second opinion

Werkwijze

Van Waesberghe Advocatuur gebruikt haar specialistische kennis om te komen tot constructieve en creatieve oplossingen. Hierdoor is Van Waesberghe Advocatuur praktisch en oplossingsgericht. Mede dankzij haar kleinschaligheid en hoge mate van specialisatie is Van Waesberghe Advocatuur bovendien cliŽntgericht, betrokken en toegewijd. Kortom: Van Waesberghe Advocatuur biedt deskundigheid en dienstverlening van hoogwaardige kwaliteit tegen een Ė dankzij haar lage kostenbasis Ė concurrerend tarief.

(c) 2007 Van Waesberghe Advocatuur & eRunner